Verb


Verb är action-klassen nummer ett – här händer det grejer! Det är verben som
för handlingen framåt. De talar om vad någon gör eller vad som händer.

Du kan pröva om ett ord är ett verb genom att sätta att före grundformen,
t.ex. att spela, att klättra, att åka.

Verb kan böjas i olika tempus (tidsformer) och man kan också ta tema på
dem (klättra, klättrade, klättrat).